Δυναμική έκπλυση | Βλάβες & αύξηση της απόδοσης

Τι είναι η Δυναμική έκπλυση

Το δυναμικό ξέπλυμα είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για να απομακρυνθούν οι λάσπες και τα υπολείμματα από νέα και υπάρχοντα συστήματα.

Η δυναμική έκπλυση έχει σκοπό την αποκατάσταση ή διατήρηση της ενεργειακής απόδοσης του κεντρικού σας συστήματος θέρμανσης.

Η διαδικασία / χρόνος που απαιτείται για το δυναμικό ξέπλυμα εξαρτάται από το μέγεθος και την κατάσταση του συστήματος.

Αυξήστε τουλάχιστον 15% την απόδοση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με έναν μόνο καθαρισμό

Συνιστάται να ξεπλύνετε πριν την εγκατάσταση ενός καινούργιου λέβητα για να προστατέψετε και να επεκτείνετε τη ζωή του συστήματος και να διατηρήσετε τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης του λέβητά σας.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Εμφανίζονται δύο φαινόμενα που προκαλούν το πρόβλημα: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου.

Γαλβανική διάβρωση

Σε κάθε κλειστό ή ανοικτό κύκλωμα θέρμανσης ή κλιματισμού αμέσως μετά την πλήρωση με νερό και την θέση σε λειτουργία αρχίζει ή διαδικασία της εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων.

Έχει δε σαν αποτέλεσμα, την δημιουργία οξειδίων των μετάλλων γνωστών σαν μαγνητίτη που πολύ συχνά αποκαλείται «λάσπη». Τα οξείδια αυτά είναι 5 φορές βαρύτερα του νερού και έτσι εναποθέτονται στα πιο ήσυχα σημεία μιας εγκατάστασης (π.χ. κάτω γωνίες θερμαντικών σωμάτων).

Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της θερμικής επιφάνειας των θερμαντικών σωμάτων. Επίσης μία άλλη ιδιότητα των οξειδίων αυτών είναι η στιλβωτική ιδιότητα. Έτσι οι αντλίες κυκλοφορίας και οι βάνες εκτροπής, παρεμποδίζονται με αποτέλεσμα να έχουμε και ανεπαρκή κυκλοφορία νερού ή εν τέλει και κάψιμο των κινητήρων της αντλίας ή της βάνας.

Στην περίπτωση εναλλακτών παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (βλέπε επίτοιχοι λέβητες αερίου) παρατηρείται μείωση της απόδοσής τους και πολύ συχνά σταμάτημα του καυστήρα κατά την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης λόγω της προσέγγισης του νερού του κυκλώματος θέρμανσης σε θερμοκρασίες προστασίας από εναπόθεση αλάτων.

Τα οξείδια σιδήρου που μεταφέρθηκαν στον δευτερεύοντα εναλλάκτη στην πλευρά της ροής ζεστού νερού κεντρικής θέρμανσης έχουν λερώσει τον εναλλάκτη με αποτέλεσμα την μειωμένη θερμική εναλλαγή με το κρύο νερό χρήσης.

Παρατήρηση: Τα θερμαντικά σώματα είναι κρύα στα κάτω μέρη και ιδιαίτερα στις γωνίες και όχι επάνω

Απάντηση: Αν υπήρχαν κρύα σημεία στα επάνω μέρη θα ήταν αποτέλεσμα συγκέντρωσης αέρα ή ανεπαρκούς πλήρωσης του συστήματος με νερό. Είναι αποτέλεσμα της γαλβανικής διάβρωσης.

Παρατήρηση: Παρατηρώ πολύ μικρές τρύπες (σε μέγεθος καρφίτσας) στις επιφάνειες των θερμαντικών σωμάτων με αποτέλεσμα την απώλεια πίεσης του συστήματος.

Απάντηση: Είναι καθαρά αποτέλεσμα της εσωτερικής διάβρωσης και συμβαίνει συνήθως στις γωνίες των θερμαντικών σωμάτων όπου τα έλασμα χάλυβα έχει υποστεί μείωση του πάχους του λόγω του στρεσαρίσματος από την πρέσα.

Παρατήρηση: Έχω μειωμένη απόδοση του δευτερεύοντα εναλλάκτη και συχνές διακυμάνσεις θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης κατά την ζήτηση.

Απάντηση: Οι εναλλάκτες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, ιδιαίτερα οι πλακοειδείς, πρέπει να είναι πάντα καθαροί και στις δύο διαδρομές τους. Έτσι δεν πρέπει να εξασφαλίζεται η απουσία αλάτων στην πλευρά κυκλοφορίας του κρύου νερού χρήσης, αλλά και η καθαριότητα στην πλευρά κυκλοφορίας του ζεστού νερού του κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης.

ΛΥΣΗ: Το νερό ενός συστήματος ζεστού ή κρύου νερού πρέπει να διατηρείται σε ένα Ph μεταξύ 7,5 – 9,5 έτσι να παραμένει ουδέτερο. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ενός αναστολέα διάβρωσης που πρέπει να χρησιμοποιείται από την αρχή μαζί με το νερό της αρχικής πλήρωσης.

 

Σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου

Είναι γνωστό ότι το νερό της ύδρευσης περιέχει ανθρακικό ασβέστιο που η περιεκτικότητά του ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Η ιδιότητα του είναι να έλκεται από τις πιο ζεστές επιφάνειες ενός συστήματος.

Στην περίπτωση των λεβήτων έλκεται και σχηματίζει κρούστα στις επιφάνειες επαφής με την φλόγα του θαλάμου καύσης (βλέπε καθρέπτης ή πίσω στοιχείο σε μαντεμένιους λέβητες) ή (πρωτεύων εναλλάκτης στους επίτοιχους λέβητες).

Το αποτέλεσμα της κρούστας αυτής είναι ή μείωση της θερμικής αγωγιμότητας των επιφανειών θερμικής ανταλλαγής και εκ’ τούτου η μείωση της απόδοσης του λέβητα ακόμη και από το πρώτο ξεκίνημα.

Στην περίπτωση των υδραυλωτών χαλύβδινων και των μαντεμένιων λεβήτων μεγάλης περιεκτικότητας νερού το αποτέλεσμα είναι έντονο αλλά όχι εμφανές. Στην περίπτωση των επίτοιχων λεβήτων αερίου όπου η τεχνολογική εξέλιξη κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο τις επιφάνειες θερμικής εναλλαγής το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο αλλά και εμφανές.

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της εσωτερικής διάβρωσης όπου έχουμε συχνή απώλεια πίεσης αναγκαζόμαστε να εισάγουμε καινούργιο νερό ύδρευσης (μέσω του αυτόματου πλήρωσης) είτε μέσω του κρουνού πλήρωσης (στους λέβητες αερίου). Το αποτέλεσμα είναι η είσοδος στην εγκατάσταση καινούργιου ανθρακικού ασβεστίου μέσω του νερού και ο σχηματισμός ολοένα και μεγαλύτερου πάχους κρούστας.

Σε περίπτωση χρήσης ενός λέβητα συμπύκνωσης καινούργιας τεχνολογίας όπου έχουμε ακόμη πιο μικρές διατομές σωληνώσεων, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο έντονα και η ανάγκη λήψης μέτρων από την αρχή, ακόμη πιο επιτακτική.

Παρατήρηση: Παρατηρήθηκε η θραύση του οπίσθιου στοιχείου ενός μαντεμένιου λέβητα.
Απάντηση: Είναι από το λεγόμενο θερμικό σοκ, αποτέλεσμα του σχηματισμού κρούστας στην επιφάνεια του στοιχείου σε επαφή με το νερό της εγκατάστασης. Η διαφορετική θερμική αγωγιμότητα της εσωτερικής επιφάνειας του στοιχείου είχε σαν αποτέλεσμα την διαφορετική μηχανική καταπόνηση του στοιχείου και έτσι προκλήθηκε το ράγισμά του.
Παρατήρηση: Παρατηρείται υπερβολική ανύψωση θερμοκρασίας του νερού κεντρικής θέρμανσης ενός επίτοιχου λέβητα και επίσης θόρυβος κατά την λειτουργία του καυστήρα.
Απάντηση: Είναι αποτέλεσμα του σχηματισμού κρούστας ανθρακικού ασβεστίου που προκαλεί μείωση της θερμικής εναλλαγής και θορύβους στον εναλλάκτη λόγω της διαφορετικής θερμικής αγωγιμότητας από σημείο σε σημείο.

ΛΥΣΗ: Η χρήση ενός αναστολέα διάβρωσης και εναπόθεσης αλάτων από την αρχική πλήρωση με νερό του κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης ή ψύξης.

 

katharismos-2
katharismos-08

Σπατάλη καυσίμων και περιβάλλον

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των παραπάνω φαινομένων στις εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού, έχουμε μία σταδιακή απώλεια της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων που πολλές φορές φθάνει και στο 35%.

.Από την άλλη πλευρά η μείωση της θερμικής αγωγιμότητας των επιφανειών έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων όπως επίσης και την αύξηση του ποσοστού CO2 που αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα μέσω των καπναγωγών.

Αν λάβουμε υπ’ όψη ότι σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια (θέρμανση + ζεστό νερό + μαγείρεμα) τότε η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα απέφερε σημαντικό αποτέλεσμα στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε προηγμένες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο BS7593, Γερμανία, Ιταλία DL 192/05 N°311, Ισπανία Segúnel Energy Savings Trust (Fundación para el Ahorr oEnergético ) κτλ) είναι πλέον υποχρεωτική με νόμο, η διαχείριση του νερού εγκαταστάσεων πριν την θέση σε λειτουργία.

Το κόστος για την Ελλάδα των μολυσμένων λεβήτων μπορεί να είναι εκατομμύρια ευρώ. Με περίπου 1,5 εκατομμύρια λέβητες κεντρικής θέρμανσης, ακόμη και μία μέση απώλεια του 5% σε ένα μέσο ετήσιο κόστος καυσίμου μόνο, ας πούμε 400€, μας οδηγεί σε μία σπατάλη 30.000.000 €. Αυτό δεν περιλαμβάνει ακόμη επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα!

Σπατάλη καυσίμων σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης

Οι ρυθμοί μετάδοσης θερμότητας είναι απ’ ευθείας αναλογικοί στην θερμική αγωγιμότητα των επιφανειών μεταφοράς θερμότητας.

Η παρουσία μαλακών και σκληρών ασβεστολιθικών ιζημάτων στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας μπορεί λοιπόν να μειώσει δραματικά τους ρυθμούς μετάδοσης της θερμότητας, με τις θερμοκρασίες των καυσαερίων να ανεβαίνουν με απ’ ευθείας αναλογία.

 Το πρόβλημα επικεντρώνεται βασικά στον λέβητα, αλλά οι επικαθίσεις στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα μειώνουν επίσης την αποτελεσματικότητα όλου του συστήματος συχνά πιο αισθητά.

Υπάρχουν δύο φόρμες ιζημάτων που βρίσκονται στα θερμαντικά συστήματα:

 1. Σε περιοχές με σκληρό νερό το ασβέστιο θα διαχωριστεί και θα σχηματίσει κρούστα στις πιο ζεστές επιφάνειες. Οι αυλωτοί λέβητες χαμηλού περιεχομένου σε νερό έχουν προδιάθεση. Υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες θα προσελκύσουν το ασβέστιο ακόμη και από σχετικά ¨μαλακά¨ νερά. (Εντούτοις, αν και τα μαλακά νερά δεν προκαλούν προβλήματα ιζημάτων, είναι πιο διαβρωτικά από τα σκληρά νερά.

 2. Αν και ο σχηματισμός ιζημάτων ασβεστίου περιορίζεται από την συνολική σκληρότητα του αρχικού νερού και του νερού αναπλήρωσης, η μαύρη λάσπη οξειδίων του σιδήρου παράγεται συνεχώς σε όλα τα συστήματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, ακόμη και με την απουσία αέρα ή διαλυμένου οξυγόνου, κυρίως λόγω της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης.

  Η παρουσία υψηλότερων επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου, λόγω ίσως σε ένα σφάλμα εξαερισμού, επιταχύνει το πρόβλημα. Το οξείδιο του σιδήρου είναι πέντε φορές πιο βαρύ από το νερό και θα εγκατασταθεί σε περιοχές με λιγότερη ενόχληση. Επίσης έχει την τάση να μετακινείται στα χαμηλότερα σημεία της εγκατάστασης – συνήθως τον λέβητα.

Εκτός από την σπατάλη καυσίμων τα ιζήματα αυτά προκαλούν και άλλα προβλήματα όπως θόρυβος λέβητα και εμπλοκή της αντλίας.

Επίσης μπορούν να προκαλέσουν την πρώιμη αντικατάσταση του λέβητα λόγω της τοπικής υπερθέρμανσης. Εξετάζοντας μία οικιακή εγκατάσταση θέρμανσης με ένα χαρακτηριστικά θορυβώδη σωληνωτό λέβητα, βρήκαμε τα παρακάτω:

Περιεκτικότητα νερού περίπου 90 λίτρα. Συνολική σκληρότητα νερού τροφοδοσίας 290 ppm. Συνολική σκληρότητα νερού κυκλοφορίας βρέθηκε με ανάλυση ότι μειώθηκε στα 30 ppm, μετά από μόνο τρεις εβδομάδες κανονικής χειμερινής λειτουργίας.

Ακολουθεί λοιπόν ότι 23.5 γραμμάρια ασβεστίου, από το πρώτο νερό πλήρωσης, εναποτέθηκε στους σωλήνες του λέβητα. Η περαιτέρω επιθεώρηση αποκάλυψε ότι εναποθέσεις που κυμαινόταν από 0.25 mm (0.01″) στις λιγότερες θερμές περιοχές έως 3mm (0.12″) στα θερμότερα σημεία. Αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει απώλειες καυσίμου έως και 20%.

Σε μερικές περιοχές τα άλατα είχαν σπάσει δίνοντας αύξηση στην δημιουργία φυσαλίδων ατμού λόγω του ¨βρασμού¨. Οι ένοικοι έβρισκαν τον θόρυβο του λέβητα ανυπόφορο, ακόμη χωρίς να συνειδητοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις σε καύσιμο ώστε να κρατήσουν το διαμέρισμά τους στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αρκετοί λέβητες συσσωρεύουν επαρκή ιζήματα ώστε μέσα σε πέντε χρόνια ώστε να έχουν σπατάλη σε καύσιμα μεταξύ 10% και 35%.

Το κόστος για την Ελλάδα των μολυσμένων λεβήτων μπορεί να είναι εκατομμύρια ευρώ. Με περίπου 1,5 εκατομμύρια λέβητες κεντρικής θέρμανσης, ακόμη και μία μέση απώλεια του 5% σε ένα μέσο ετήσιο κόστος καυσίμου μόνο, ας πούμε 400 €, μας οδηγεί σε μία σπατάλη 30.000.000 €. Αυτό δεν περιλαμβάνει ακόμη επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα!

 

fernox-animation-poster

Διορθωτική κίνηση

Για καλύτερα αποτελέσματα όλα τα συστήματα πρέπει να καθαρίζονται και να επεξεργάζονται με Central Heating Protector όταν είναι καινούργια.

Αν ένα σύστημα διατηρείται καθαρό εσωτερικά, ο χρόνος ζωής του επιμηκύνεται και η σχεδιασμένη απόδοσή του διατηρείται. Σπαταλούνται πολλά χρήματα για καινοτομίες εξοικονόμησης καυσίμου πριν να σκεφτούμε αυτή τη βασική και σχετικά φθηνή διαδικασία.

Η απόδοση ενός υπάρχοντος συστήματος οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να αποκατασταθεί με τον καθαρισμό.

Η διαδοχική επεξεργασία με ένα Central Heating Protector μπορεί λοιπόν να διατηρήσει το κέρδος από την απόδοση. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να σώσει τον λέβητα ή ακόμη και την ολοκληρωτική αντικατάσταση του συστήματος.

Τα υγρά αποκατάστασης της Fernox (Central Heating Restorers) μπορούν να επιδιορθώσουν συστήματα, σε μερικές περιπτώσεις σε μία καλύτερη κατάσταση και από την πρώτη εγκατάσταση.

Το Fernox Central Heating Protector είναι απλό και σίγουρο στην χρήση; δίνοντας μακρόχρονη προστασία στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης κατά της διάβρωσης και των αλάτων.

Τα προϊόντα Fernox χρησιμοποιούνται με επιτυχία για πάνω από 40 χρόνια σε εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Εκατομμύρια ακόμη μπορούν ωφεληθούν.

 

Περιβαντολογικά οφέλη από την χρήση προϊόντων Fernox

Οι συνεχείς βελτιώσεις στην τεχνολογία των λεβήτων, οδηγούν σε αυξημένες αποδόσεις μειωμένους ρύπους και μικρότερους θερμικούς εναλλάκτες.

Παρ’ όλα αυτά, το μειωμένο μέγεθος σημαίνει ότι ο λέβητας είναι πιο ευαίσθητος στα αρνητικά αποτελέσματα της διάβρωσης και των επικαθίσεων τα οποία είναι επιζήμια για τα επίπεδα απόδοσης και συνεπώς στην επίδραση των πλεονεκτημάτων που αυξήθηκαν από την τεχνολογική βελτίωση.

Η σωστή χρήση της διαχείρισης του νερού μπορεί όμως να εξασφαλίσει ότι η απόδοση του λέβητα διατηρείται μακροπρόθεσμα και οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στο ελάχιστο. Αυτό περιγράφεται από την παρακάτω έρευνα .

Fernox Central Heating Protector

Σε πρόσφατη εργασία που ανέλαβε η Advantica Technologies Ltd, Κέντρο Ερευνών Αερίου (επίσημα BG Technology) επιβεβαίωσε τα οφέλη του κόστους και του περιβάλλοντος από την χρήση προϊόντων επεξεργασίας νερού Fernox.

Η απόδοση ενός χυτοσίδηρου λέβητα, 14.7kW, μετρήθηκε πριν και μετά τον καθαρισμό σε μία διάταξη ανακυκλοφορίας που περιείχε 500 λίτρα σκληρού νερού (Σκληρότητα =300mg/L CaCO3) για τρεις εβδομάδες.

Μετά από μία σύντομη απομάκρυνση των αλάτων χρησιμοποιώντας καθαριστικό Fernox DS-40, στον λέβητα προστέθηκε Fernox Superconcentrate Protector σε 0.3% v/v σε φρέσκο σκληρό νερό για 5 εβδομάδες. Οι μετρήσεις απόδοσης που σε πλήρες φορτίο με θερμοκρασία επιστροφής 47°C δίδονται στον πίνακα παρακάτω.

 

Fernox Boiler Noise Silencer

Σε ένα ξεχωριστό κομμάτι της εργασίας, η απόδοση του λέβητα μετρήθηκε: με εναποθέσεις αλάτων και χωρίς , μαζί με το Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Εκπομπές CO2

Στις βιομηχανοποιημένες χώρες, τα νοικοκυριά παράγουν περίπου το 25% όλων των εκπομπών CO2.

Η μεγαλύτερη πηγή κατανάλωση ενέργειας και ακολούθως ρύπων CO2 στο σπίτι, είναι ο λέβητας για την παραγωγή θέρμανσης και ζεστού νερού.

Ο παρακάτω πίνακας, που πάρθηκε από το The Building Research Establishment -Good Practice Guide 2000, δίνει το ετήσιο κόστος (εξοικονόμηση) και τις εκπομπές CO2 σε συνάρτηση με την αλλαγή της απόδοσης σε έναν μοντέρνο συμβατικό λέβητα (SEDBUK = 82%) σε ένα τυπικό σπίτι 3 υπνοδωματίων.

Περιβαντολογικά οφέλη χρησιμοποιώντας Fernox

 • Χαμηλή τοξικότητα (KIWA-ATA approved)
 • Κατασκευασμένα με το πρότυπο ποιότητας ISO14001
 • Οικολογικά – υψηλή βιοδιάσπαση όταν απορρίπτονται στο περιβάλλον (χωρίς νιτρώδη, φωσφορικά και EDTA)
 • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών τουCO2 σε συστήματα με επεξεργασία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

pipes
radiators-work
radiator
POWERFLUSHING

Βλάβες λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης

Μαύρα Οξείδια Σιδήρου

Η μαύρη λάσπη από μαγνητίτη σχηματίζει πυκνές εναποθέσεις στα σώματα και τον λέβητα. Υπερφορτώνει τις αντλίες και μειώνει την ροή του νερού μέσω των σωληνώσεων και των σωμάτων. Ένα προχωρημένο στάδιο διάβρωσης επιβεβαιώνεται όταν μπορεί να τραβηχτεί μαύρη λάσπη από ένα εξαεριστικό σώματος ή την βάνα αποστράγγιξης. Τα μαύρα οξείδια σχηματίζονται σε όλα τα συστήματα θέρμανσης χωρίς επεξεργασία νερού.

Κόκκινα Οξείδια Σιδήρου

Η κόκκινη ή καφέ σκουριά δημιουργείται μόνο όταν τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης οξυγονώνονται υπερβολικά. Οι βλάβες αυτές εξαλείφονται μόνο με την αντικατάσταση των εσφαλμένων εξαρτημάτων ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες.

Αέριο Υδρογόνο (πολύ αναφλέξιμο)

Το υδρογόνο είναι ένα υποπροϊόν της διαδικασίας διάβρωσης και μπορεί να προκαλεί συχνό εξαερισμό. Το υδρογόνο συνήθως το μπερδεύουμε με τον αέρα. Μπορεί να ανιχνευθεί αναφλέγοντάς το σε ένα εξαεριστικό σώματος όπου καίγεται με μία κίτρινη φλόγα. Η συσσώρευση αερίου καταστέλλει το επίπεδο νερού, παρεμποδίζει την ροή του νερού στα σώματα προκαλώντας έτσι κρύα σώματα.

Αποτελέσματα Γαλβανισμού

Η γαλβανική διάβρωση είναι πολύ γνωστή και συνεισφέρει δραματικά στην επιδείνωση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Με την παρουσία χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου γίνεται επικίνδυνη, όπως σαν μία κοινή μπαταρία. Μερικές περιπτώσεις στις οποίες συμβαίνει η γαλβανική ηλεκτρόλυση είναι:

 1. Σωλήνας χαλκού σε ηλεκτρική επαφή με ένα σώμα
 2. Ορειχάλκινα εξαρτήματα
 3. Κομμάτια ρινισμάτων χαλκού στα σώματα
 4. Ιζήματα σιδηρούχων οξειδίων (μαγνητίτης)
 5. Πτυχώσεις στα χαλύβδινα σώματα

Ακαθαρσίες

Οι ακαθαρσίες στο νερό μπορούν να παίξουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στις διαδικασίες διάβρωσης των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Οι ταχύτητες διάβρωσης αυξάνονται από τις αλοιφές καθαρισμού που περιέχουν χλωρίδια. Τα νέα συστήματα πρέπει προληπτικά να καθαρίζονται ώστε να αποφεύγονται τέτοια προβλήματα.

Σώματα με διαρροές μεγέθους καρφίτσας

Οι διαρροές στα σώματα συμβαίνουν λόγω της τοπικής διάβρωσης, η οποία είναι ένα αποτέλεσμα συνδυασμού των παραπάνω περιπτώσεων.

Θόρυβοι Λέβητα

Ο τοπικός βρασμός μπορεί να ενισχυθεί όπου υπάρχει λάσπη ή κρούστα αλάτων στον θερμικό εναλλάκτη. Αυτό προκαλεί πολύ μεγάλες εσωτερικές επιφανειακές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα την δημιουργία φυσαλίδων ατμού στον θερμικό εναλλάκτη.

Έργα μας | Καθαρισμός δικτύου θέρμανσης